Verdieping: lessenseries

Wil je meer uit de leerlingen halen dan in een eenmalige workshop? Kies voor een lessenserie dans, theater, musical, muziek, of muziektheater.

In overleg met de school / groep spreken we een lessenserie af van minimaal 3 lessen. Hierin kan toegewerkt worden naar een eindpresentatie, indien gewenst.

De inhoud van de lessen is altijd afgestemd op de doelgroep en de wensen van de school. De serie kan aansluiten op (of voorafgaan aan) een voorstelling, tentoonstelling, film, boek etc.

Er kan ook gekozen worden voor verschillende stijlen of disciplines binnen een langere serie, waarin de leerlingen kennis kunnen maken met verschillende vormen van podiumkunsten.

De lessen kunnen worden aangeboden onder schooltijd, maar ook direct na schooltijd (naschools aanbod) evt. in samenwerking met omliggende scholen.