Invalpool vakdocenten kunstonderwijs

Is een van je leerkrachten ziek / verkouden? De Vloer biedt de oplossing!

Stuur klassen niet naar huis, maar biedt ze een alternatief programma aan op maat.

 

Waar loopt directie/team basisonderwijs en kinderopvang op dit moment tegenaan?

Er zijn te weinig invallers in het onderwijs en de kinderopvang, zeker in tijden van griep en corona. Hoe kun je als directie / team voorkomen dat je klas geen onderwijs krijgt?

De oplossing

Er zijn 3 mogelijkheden:

1 = Kort maar Krachtig

2 = Lang en Leuk

3= Op maat

 1. Kort maar Krachtig

  Heb je een invaller nodig voor (max.) 1 lesdag?

  Kies dan voor ‘Kort maar Krachtig’. De kunstvakdocent van De Vloer komt in de klas waar de leerkracht afwezig is met een eendaags kunst & cultuurprogramma. Op deze dag vervallen de lessen taal, rekenen, wereldorientatie etc.

   
 2. Lang en Leuk

  Heb je een invaller nodig voor meerdere dagen / meerdere klassen?

  We werken hierbij met een roulatie systeem. 1 Leerkracht van de school verzorgt

  instructielessen van 2 verschillende groepen (de eigen groep en de groep waarvan de leerkracht ziek is). De invaller van De Vloer komt tegelijkertijd en biedt een kunst & cultuuraanbod aan de andere groep. De leerkracht en de kunstvakdocent van De Vloer wisselen na een bepaalde tijd van groep. Dit roulatiesysteem duurt 2 tot 5 dagen, het resultaat van het kunst & cultuurproject wordt uiteindelijk online gepresenteerd / gedeeld met ouders en andere klassen.

   
 3. Op maat

  Heb je meer invallers nodig of wil je een andere, structurele of periodieke invulling? We bieden het hele jaar door lessen en projecten, van eenmalige workshops tot verdiepende, langere kunsttrajecten of kunstweken, waaronder ook inval met een of meerdere vakdocenten, in alle leeftijdsgroepen en thema’s op maat.

Voordelen van deze invalpool:

 1. De leerlingen krijgen les.
 2. De leerlingen worden niet naar huis gestuurd, zodat ouders geen vrij hoeven te nemen of oppas moeten regelen.
 3. Leerlingen lopen geen achterstand op, op het gebied van de basisvakken Taal, Rekenen, Wereldorientatie (geldt bij nr.2 Lang & Leuk).
 4. De lessen worden op maat aangeboden, d.w.z. : in overleg met de school en hun lesprogramma. Rekening houdend met leeftijd/doelgroep/niveau en evt. thema.
 5. De leerlingen kunnen een verdiepingsslag maken in het Kunst & Cultuuraanbod van De Vloer en intensieve ervaring opdoen met podiumkunst.
 6. De basisvakken Lichamelijke opvoeding en Kunstzinnige Orientatie kunnen in ons Kunst & Cultuuraanbod goed tegelijk behandeld worden.
 7. Het is anders, het is creatief, het is leuk!
 8. De Matchingsregeling is van toepassing waardoor inval van een kunstvakdocent naast inhoudelijk en organisatorisch, zich ook financieel loont.

Competenties

In het Kunst & Cultuuraanbod van De Vloer zitten de competenties van het basisonderwijs verwerkt: nr 34, 35, 54, 55, 57, 58.

Alle kunstlessen/-trajecten kunnen daarbij prima worden verweven met het dan aangeboden lesprogramma. Hierdoor kan middels het kunstvak verdere verdieping worden geboden op het lopende thema/vakgebied.

Welke vakgebieden worden aangeboden

Ieder van de vakgebieden dans/theater/musical/muziektheater/muziek biedt vele specialismen. Denk hierbij bv binnen het theatervak aan improvisatie, stage-fighting, mime, tekstinterpretatie of creatief schrijven. Afhankelijk van de keuze van de school nemen we de leerling mee in een creatief proces, dat zowel mentaal als fysiek uitdagingen biedt.

Taal en Rekendans

Voor de groepen 1 t/m 3 is er de methode Taal- en Rekendans. Deze methode sluit aan op de taal en rekenmethode van de school en brengt verdieping en versterking van het taal- en rekenonderwijs, met als opbrengst gemiddeld hogere leerresultaten. Deze methode zetten we in voor langere trajecten aangezien (wetenschappelijk) is bewezen dat Taal- en Rekendans het meest effectief is als het repeterend en regelmatig wordt aangeboden.

Wat kost het?

 1. Kort maar krachtig kost €65,00 per uur / per invaller. Dit is incl. voorbereiding en materialen. De kunstvakdocent van De Vloer komt 1 lesdag bij 1 groep.

   
 2. Lang en Leuk kost €60,00 per uur / per invaller. Dit is incl. voorbereiding en materialen. De invaller van De Vloer komt minimaal 2 lesdagen bij 1 groep.

   
 3. Een 3e optie is een roulatie systeem met meer dan 2 klassen / leerkrachten of een combinatie van bovenstaande. Kosten: €60,00 per uur.

Wanneer je op zoek bent naar een invaller voor een los uur / twee uur komen we natuurlijk ook graag, maar in dat geval neem je een (op maat) workshop bij De Vloer af.

TIP: De Matchingsregeling van Rozet Onderwijs / Kunstbedrijf Arnhem

Omdat we kunst- en cultuurlessen aanbieden, is het mogelijk om de (inval-)lessen aan te bieden als reguliere kunstprojecten waarvoor een (externe) vakleerkracht wordt ingehuurd. In dat geval is het mogelijk om van (een deel van) de Matchingsregeling gebruik te maken. Dit houdt meestal in dat de helft van de gemaakte kosten worden betaald door Kunstbedrijf Arnhem in het kader van het toegankelijk maken van kunst en cultuurlessen.

Overwegingen voor komende jaren

De meeste scholen kiezen voor een wekelijkse / dagelijkse planning van lessen. Deze werkwijze heeft door het repeterende karakter voordelen. Het is echter ook mogelijk om bepaalde vakken in een korter tijdsbestek (bv de herfst-/ wintermaanden), intensiever aan te bieden. Dit biedt voor de school veel mogelijkheden. Er is in deze maanden met veel ziekteverzuim juist ruimte om kunsteducatie meer en intensiever aan te bieden binnen de school. Behalve als invaller, kan de inzet ook worden gebruikt om de werkdruk te verminderen. Door een vakdocent als (tijdelijke) invaller in de jaarplanning op te nemen is er op voorhand al extra capaciteit op momenten dat het wellicht nodig is en kan er in de andere maanden van het schooljaar de nadruk worden gelegd op andere vakken of buitenactiviteiten. Zo wordt van de nood een deugd

gemaakt en krijgen kinderen op een positieve, seizoensgebonden manier (kunst)educatie. Indien u interesse heeft in een dergelijke jaarplanning, dan kijken we graag mee en bieden mogelijkheden op maat voor komende schooljaren.

Meer informatie

Meer weten over de mogelijkheden en kosten?

Neem contact op met De Vloer / Sofie Noij – Twaalfhoven via info@devloer.nu