Intensief: projecten

Willen jullie de hele school onderdompelen in dans, theater, musical of muziek(theater)? Tijdens de intensieve projecten van De Vloer wordt er vaak toegewerkt naar een voorstelling of presentatie voor publiek. Het is mogelijk om met alle klassen van de school deel te nemen, met een deel van de school (of met één of enkele klassen).

 

In een voorgesprek gaan wij in overleg over de duur van het project (vaak 1 t/m 4 weken), het thema / verhaal, de discipline(s) die aan bod komen en de ruimte en tijd die beschikbaar is op school om te repeteren en te presenteren. Op basis van dit voorgesprek maken wij een passende offerte en na goedkeuring maken we een passend lesrooster voor alle klassen die deelnemen, zoveel mogelijk rekening houdend met schooltijden, grote pauzes en evt. gym/zwemlessen. 

De projecten zijn op maat, wat wil zeggen dat we ook voor aanvullende zaken als kostuums, décor, attributen, hulp bij licht- en geluidstechniek kunnen zorgen en ook kan het verhaal van de voorstelling bedacht worden met hulp van de leerlingen (en/of docenten) van de school zelf. Tevens kan er een programma worden samengesteld voor het docententeam van de school. Denk hierbij aan een ‘kick off’, een of meer docententraining(en) in dans, theater of musical, lesbrieven/lesmateriaal wat vooraf of na afloop van het project te gebruiken is in de eigen lessen, etc). 

Bedenk altijd: wij stemmen ons project af op jullie vragen en wensen en zorgen voor een intensieve, energieke, onvergetelijke podiumkunsten ervaring voor de leerlingen.